Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

4 resultaten gevonden


Project: ICARES: automatische signalering van infectieziekten

De GGD organiseert de bestrijding van infectieziekten. Om problemen tijdig te onderkennen bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD. Maar dit systeem functioneert in de praktijk niet vlekkeloos. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van het werken met diagnosecodes.


Project: AED Alert in Hollands Midden

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt ingezet voor het reanimeren van een persoon met een hartstilstand met een elektrische schok. De huidige AED-alarmeringssystemen werken allemaal met sms-berichten. Wat zijn de kosten en baten van AED-alarmeringssystemen? Met welke gegevens kunnen gemeenten gefundeerd besluiten om een dergelijk systeem al dan niet te implementeren?


Project: Recidive bij meldpunten Zorg & Overlast en Meldpunten Bezorgd

Een deel van de casuïstiek zoals gemeld bij de Meldpunten Bezorgd/Zorg en Overlast van de GGD wordt, na behandeling en afsluiting, opnieuw gemeld (recidive). Het doel van dit onderzoek was het verwerven van inzicht in de kenmerken van zaken die wel en niet recidiveren.


Project: De Sociaal Makelaar als verbinder tussen zorg, welzijn en burgerparticipatie

Het doel van dit project is kennisontwikkeling over de werkwijze van de Sociaal Makelaar in de gemeente Gouda enerzijds en kennisdeling en -verspreiding naar andere (middelgrote) gemeenten anderzijds.