Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

9 resultaten gevonden


Project: ICARES: automatische signalering van infectieziekten

De GGD organiseert de bestrijding van infectieziekten. Om problemen tijdig te onderkennen bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD. Maar dit systeem functioneert in de praktijk niet vlekkeloos. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van het werken met diagnosecodes.


Project: Risicofactoren en voorspellers van huisuitzetting

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld, en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag in dit onderzoeksproject.


Project: Sociaal medisch (leefstijl)advies aan uitkeringsgerechtigden

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leiden verwijst een deel van de cliënten met een (aanvraag voor een) WWB-uitkering door naar GGD Hollands Midden. Die screent hen op leefstijl en gezondheidsrisico’s, waarna een doorverwijzing naar interventies plaatsvindt. De verwachting is dat de gezondheidsverbetering door de interventies de re-integratie en arbeidsparticipatie van deze groep verbetert. Parallel aan het interventietraject worden de deelnemers verwezen naar het door de gemeente opgerichte Participatiecentrum, om daar een programma gericht op re-integratie te doorlopen. De gemeente Vroeg zich af of de aanpak werkt.


Project: AED Alert in Hollands Midden

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt ingezet voor het reanimeren van een persoon met een hartstilstand met een elektrische schok. De huidige AED-alarmeringssystemen werken allemaal met sms-berichten. Wat zijn de kosten en baten van AED-alarmeringssystemen? Met welke gegevens kunnen gemeenten gefundeerd besluiten om een dergelijk systeem al dan niet te implementeren?


Project: Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag


Project: Geïntegreerde eerstelijnszorg in Leiden

Met name ouderen en/of mensen met een chronische aandoening maken regelmatig gebruik van meerdere zorgverleners. In Leiden maakt gemiddeld 28% van de volwassen populatie en 35% van de ouderen gebruik van meervoudige zorg.


Project: Recidive bij meldpunten Zorg & Overlast en Meldpunten Bezorgd

Een deel van de casuïstiek zoals gemeld bij de Meldpunten Bezorgd/Zorg en Overlast van de GGD wordt, na behandeling en afsluiting, opnieuw gemeld (recidive). Het doel van dit onderzoek was het verwerven van inzicht in de kenmerken van zaken die wel en niet recidiveren.


Project: Evaluatie pilot Noorderkwartier

De gemeente Leiden heeft vanuit de Wmo de verantwoordelijkheid voor een kleine 1.500 mensen met een geldige indicatie voor extramurale Awbz-zorg met begeleiding .Bij de overgang van Awbz naar Wmo moet een feitelijke bezuiniging van circa 25% worden gerealiseerd . Daartoe is ruim voor de overgang van Awbz naar Wmo een pilot-project gestart dat een eerste antwoord moest geven op de vraag hoe in de wijk met minder middelen efficiënt zorg kan worden geboden aan deze mensen, met behoud van de kwaliteit van zorg en tevredenheid van de cliënt


Project: Eigen kracht in gemeente Leiden

In de praktijk worden consulenten herhaaldelijk geconfronteerd met aanvragen die worden ervaren als moeilijke gevallen, met name met betrekking tot de grenzen van het aanspreken van de eigen kracht. Daarom wil de gemeente Leiden een kaderdocument ontwikkelen waarin richtlijnen staan die als leidraad kunnen dienen voor het bepalen van de speelruimte bij het nemen van beslissingen.