Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+

5 resultaten gevonden


Project: Invloed van milieufactoren op lokale schaal

Welke invloed hebben milieufactoren op lokale schaal en hoe is de communicatie daarover?


Project: Draagkracht voor regionale VTV’s

Gemeenten kunnen veel meer doen met de epidemiologische gegevens van GGD’en. Dat idee lag aan de basis van de ontwikkeling van regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV’s).


Project: Naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol?


Project: Doelgroepsegmentatie in alcoholpreventie bij jongeren – deelproject 2

Nederlandse jongeren drinken relatief vaak, en grote hoeveelheden per keer. Van alle 16-jarigen drinkt 78% regelmatig. Excessief alcoholgebruik leidt tot verschillende gezondheidsproblemen en heeft een grote maatschappelijke impact. Jongeren van 16 tot 24 jaar zijn slecht te bereiken met preventiemaatregelen.


Project: Maatschappelijke onrust bij branden

Slechte overheidscommunicatie tijdens crisissituaties kan leiden tot een te hoge schatting van de risico's door burgers, en daarmee tot onnodig grote onrust. Dat brengt extra kosten met zich mee, en verkleint het vertrouwen in de autoriteiten. Daarom is het belangrijk om tijdens een crisis, zoals een brand met grote hoeveelheden ‘chemische stoffen’, op de juiste manier met burgers te communiceren.