Disclaimer

Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) besteedt veel aandacht en zorg aan de website. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van het gebruik van deze website. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright

Op de vormgeving, het gebruikte tekst- en beeldmateriaal op deze website rust copyright. Dupliceren, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van AWPG is niet geoorloofd.

Over deze website

De website van AWPG maakt gebruik van technieken die ervoor zorgen dat de website toegankelijk is voor alle webbrowsers die HTML ondersteunen.

Problemen met de website?

Als u problemen ondervindt met het uiterlijk van de website, dan is de kans groot dat uw browser CSS niet of onvoldoende ondersteunt. CSS is een internet-technologie die het visuele gedeelte van een website gescheiden houdt van de technische structuur. Another important feature of a good research paper writing service is their guarantee of confidentiality. The company that offer you deal Pay For Essay Site has a large team of writers and guarantees unlimited free revisions. Another benefit is that they don't share any information you provide. And the quality of your paper will depend on the writer. Dit heeft tot doel de toegankelijkheid te vergroten en het onderhoud te vergemakkelijken. Op deze website wordt veelvuldig gebruik gemaakt van CSS.

Om optimaal gebruik te kunnen maken van deze website wordt verondersteld dat u over een recente browser beschikt. Onderstaand treft u een lijst van gratis browsers die de meest recente technologie ondersteunen.

Andere problemen of opmerkingen

In het geval u andere problemen ondervindt met deze website of een opmerkingen wilt achterlaten, kunt u een bericht zenden aan AWPG.

Ontwerp en realisatie

De website van Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid is ontworpen door WIM Ontwerpers en gerealiseerd door Cubique Webcreations.

Fotografie

Elisabeth M. Egers, WIM Ontwerpers en ZonMw