Thema

Samenwerking publieke gezondheid en eerste lijn

Door de toename van het aantal ouderen en chronisch zieken neemt de zorgvraag toe, terwijl tegelijkertijd hogere eisen aan kwaliteit en transparantie gesteld worden. De eerstelijnszorg speelt hierbij een centrale rol. Zorg dicht bij huis is prettig voor zorgvragers, maar nog beter is het wanneer een zorgvraag voorkomen of uitgesteld kan worden. Dat kan door vroegtijdig in te spelen op specifieke gezondheidsrisico's voor de bevolking. Een dergelijke aanpak vraagt om meer samenwerking tussen de klassieke domeinen van gemeente, preventie, zorg en welzijn. De eerstelijnszorg bestaat op dit moment nog grotendeels uit relatief kleine werkeenheden met een inhoudelijke oriëntatie. Het is dus cruciaal om op lokaal niveau te komen tot een gestructureerde bundeling van krachten, om zo het innovatief vermogen van preventie, zorg en welzijn in buurten en wijken te vergroten.


Toon alle projecten in thema Samenwerking publieke gezondheid en eerste lijn.