Thema

Sociaal domein

Publieke gezondheid richt zich op zaken waar burgers niet snel om zullen vragen, maar die wel nodig zijn voor een gezonde samenleving. Het sociale domein gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, gezondheidszorg en vrije tijdsbesteding. En gaat dus om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving.

 

Sinds 2015 hebben de gemeenten als gevolg van de decentralisaties een nieuwe rol en positie met meerdere nieuwe taken in dit sociale domein.  Zo is er sprake van de toenemende participatie van de burger, preventie wordt nog belangrijker en er moet blijvende aandacht zijn voor een vangnet voor degenen die buiten de boot vallen. GGD’en ondersteunen en adviseren de gemeenten bij de publieke gezondheid in het sociale domein. 


Toon alle projecten in thema Sociaal domein.