Het werk van de OGGZ toetsen

– Academic Collaborative of the Municipal Health Service of the City of Amsterdam (GGD) and the Academic Medical Centre at the University of Amsterdam (AMC); network for epidemiology / Project 1: Development and implementation of population based performance measures in the public health system of Amsterdam –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit eerste project van het netwerk betreft de ontwikkeling van betrouwbare en valide prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in kaart te kunnen brengen.

Aanpak

De aanpak behelsde onder andere een literatuurstudie naar de gebruikte prestatie-indicatoren binnen de OGGZ. Uit het grote aantal gevonden prestatie-indicatoren werden vervolgens dertig voor de Amsterdamse situatie relevante indicatoren gedestilleerd. Dit gebeurde onder andere met behulp van 24 vertegenwoordigers van veertien betrokken instellingen en diensten.

Opbrengsten

Hulpverleners en beleidsmakers bleken een grote behoefte te hebben aan een meetinstrument waarmee de problematiek en het functioneren van cliënten van de OGGZ betrouwbaar en eenvoudig in kaart kan worden gebracht. Binnen dit project is naar aanleiding van die praktijkvraag de ZelfRedzaamheid-Matrix (ZRM) ontwikkeld, die de zelfredzaamheid van OGGZ-cliënten in kaart brengt. De ZRM wordt inmiddels toegepast in de cliëntvolgsystemen van de vier grote steden. Dat maakt het op termijn mogelijk de effectiviteit van interventies te beoordelen.

 


Thema


Regio

  • Amsterdam – Amstelland
  • Gemeente: Amsterdam

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

7115000203

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-01-2008 – 01-03-2012

Meer over dit project

Zelfredzaamheidsmatrix