Extrapolatie van gemeentelijke cijfers over gezondheid naar wijk en buurtniveau.

-Er is behoefte bij gemeenten en GGD'en aan buurt- en wijkgegevens over gezondheid. Het verzamelen van deze gegevens met bestaande methoden, zoals enquêtes, is kostbaar. Alternatief is het schatten van wijk- en buurtgegevens door extrapolatie.-

Probleem uit beleid en/of praktijk

Er is behoefte bij gemeenten en GGDen aan buurt- en wijkgegevens over gezondheid. Het verzamelen van deze gegevens met bestaande methoden, zoals enquêtes, is kostbaar. Alternatief is het schatten van wijk- en buurtgegevens door extrapolatie.

Aanpak

1) Het in samenwerking met internationale deskundigen algemeen toepasbaar maken van een bestaande extrapolatie techniek voor GGD medewerkers. 2) Het bepalen van de betrouwbaarheid, validiteit en de praktische bruikbaarheid van de gebruikte techniek

Opbrengsten

Voor epidemiologen in hun werk toepasbare multilevel “Twisk” techniek voor het doen van synthetische wijk- en buurtschattingen waarbij zowel rekening wordt gehouden met de samenstelling van de bevolking in de buurten, bijvoorbeeld naar leeftijd en geslacht, als met eigenschappen van de buurten zelf, bijvoorbeeld de aan- of afwezigheid van zorgvoorzieningen, de SES score van een buurt, de mate van verstedelijking.Thema


Regio

  • Noord-Holland Noord
  • Zaanstreek – Waterland
  • Kennemerland
  • Amsterdam – Amstelland
  • Gooi en Vechtstreek
  • Flevoland
  • Hollands-Midden

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400-0031.11

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-01-2014 tot 15-11-2014

Meer over dit project

Meer informatie