Meer dialoog, hogere vaccinatiegraad?

-tussentijds verslag-

Probleem uit beleid en/of praktijk

In Nederland is de gemiddelde vaccinatiegraad van het RVP boven de norm van 90%.  De vaccinatiegraad in Urk is rond de 70%[1], waardoor de kans op een epidemie groter is dan in andere gemeenten. Een voorbeeld is de mazelen epidemie van vorige jaar. 

De besluitvorming van sommige ouders om hun kinderen wel of niet te laten vaccineren is in Urk een moeizaam proces. Dit blijkt uit het onderzoek dat GGD Flevoland in 2009 in Urk heeft gedaan naar de keuze voor wel of niet vaccineren. Niet alleen geloof en traditie spelen een rol, maar ook de angst voor (bijwerkingen van) vaccinaties. De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoek is het stimuleren van een weloverwogen keuze [2]. 

Gemeente Urk heeft in 2013 het stimuleren van een bewuste keuze rond vaccinaties als hoogste prioriteit in haar gezondheidsbeleid opgenomen en daarmee is de tijd rijp om interventies te gaan inzetten. 

Met dit onderzoek willen we verder inzicht geven in het besluitvormingsproces van ouders en met een extra inspanning, namelijk een dialoog en folder, willen we ouders helpen tot een weloverwogen keuze te komen.  

 

Aanpak

Ouders (van eerstgeborenen) helpen tot een weloverwogen keuze omtrent vaccineren te komen middels een folder en een extra consult voor ouders van eerstgeborenen die twijfelen of weigeren om hun kind te laten vaccineren. De interventie is geheel ingepast in de standaard CB-procedure. De eerstgeborenen uit 2012/2013 fungeren als controlegroep. 

Uitkomstmaten:

- Primair: Besluit vaccinatie (verwacht/daadwerkelijk; bron: checklist, vragenlijst en registratie CB)

- Proces: onderwerpen twijfel en invloed folder/consult op besluit (bron: checklist en vragenlijst)

 

Opbrengsten

De extra aandacht middels (digitale) folder en extra consult wordt over het algemeen als positief bevonden. De (digitale) folder wordt goed bekeken en gelezen en lijkt in enige mate bij te dragen aan het besluit. Het consult lijkt tot dusver alleen iets bij te dragen aan het besluit bij een deel van de twijfelaars. Er kan echter nog niets geconcludeerd worden over het effect op de uiteindelijke vaccinatiegraad, aangezien het aantal respondenten daar nog te laag voor is.

 


Thema


Regio

  • Flevoland
  • Gemeente: Urk

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400-0031.16

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-03-2014 – 01-07-2015

Meer over dit project

Website Sarphati