Van sekssites naar de spreekkamer

-Wat is het bereik van internetveldwerk voor sekswerkers?-

Probleem uit beleid en/of praktijk

Prostitutie vindt in toenemende mate plaats via advertentiesites op internet. Dat maakt sekswerkers minder zichtbaar en daardoor moeilijker bereikbaar voor voorlichting en hulpverlening. Verpleegkundigen en maatschappelijk werkers zijn daarom sinds enkele jaren actief op internet om sekswerkers te bereiken per telefoon of e-mail op basis van hun advertenties. Hoewel de uitvoerders vertrouwen hebben in deze methode van internetveldwerk, is niet duidelijk of de berichten worden gelezen of gewaardeerd door de sekswerkers.

 

Aanpak

Er zijn op gestructureerde wijze 500 internetveldwerkberichten uitgestuurd met een unieke link naar een enquête over de waardering voor dergelijke berichten. Daarnaast is een aanvullende enquête uitgezet onder sekswerkers over hun ervaringen met berichten over soa-onderzoek via internet, en zijn verpleegkundigen die ervaren zijn in internetveldwerk geïnterviewd over hun inzichten en ervaringen.

 

Opbrengsten

Internetveldwerk heeft een sterke meerwaarde in het bereiken van de moeilijk bereikbare groep van sekswerkers. Sekswerkers waarderen de berichten over gratis soa-onderzoek en willen deze ook in de toekomst ontvangen. Het bereik van de berichten zoals die op dit moment worden verzonden lijkt beperkt. Het gebruik van verschillende media (individuele berichten per e-mail, sms, of bellen, en centraal gestuurde nieuwsbrieven en banners) blijkt essentieel om  het bereik van de boodschap te optimaliseren.

Een centraal registratiesysteem voor internetveldwerk zou een belangrijke stap vormen om beter zicht te krijgen op trends en ontwikkelingen van prostitutie op het internet en voorkomt bovendien dat sekswerkers meerdere malen worden benaderd.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-03-2014 – 15-11-2014

Meer over dit project

Internetveldwerk website