Preventieve maatregelen tegen tekenbeten bij kinderen. Welke maatregelen worden genomen in de bos en duingebieden in Kennemerland en wat is de effectiviteit?

-Een cross sectional survey onder kinderen die een scoutingcamp bezoeken naar de mate van bedekkende kleding, DEET gebruik en het effect hiervan op het aantal tekenbeten die in de tijd worden opgelopen-

Probleem uit beleid en/of praktijk

Toename tekenbeten en Lymeziekte in Nederland. Weinig bekend over effect van geadviseerde beschermingsmaatregelen. Gezondheid bevorderende adviezen niet evidence based.

Aanpak

Na de eerste dag van verblijf op scoutingkamp worden kinderen onderzocht op tekenbeten en wordt gedragen kleding en DEET gebruik geëvalueerd. 

Opbrengsten

Er werden 617 kinderen in het onderzoek opgenomen met een totaal van 3100 blootstellingsuren. Bij 65 kinderen werd minstens één tekenbeet gevonden. Er is een significante relatie aangetoond tussen de mate van bedekkende kleding en het aantal kinderen dat een tekenbeet oploopt. Vooral bedekking van onderste ledematen beschermt. Door bedekkende kleding kan de incidentie van tekenbeten worden teruggebracht van 3 kinderen gebeten per 100 uur blootstelling naar 1 op 100 uur.Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 2012-2013

Meer over dit project

Poster tekenbeten