Intersectorale aanpak bewegingsarmoede bij kinderen

– Opportunities for intersectoral health policy to stimulate physical activity in children. (Academic Collaborative Centre Public Health Tilburg project 3) –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Steeds meer kinderen in Nederland zijn te zwaar, onder andere door een gebrek aan beweging. Om kinderen meer te laten bewegen, is een omgeving nodig die ‘beweegvriendelijk’ is. Met andere woorden: een omgeving die bewegen stimuleert.

Aanpak

Welke beleidsmaatregelen zijn nodig zijn voor het inrichten van een beweegvriendelijke buurt? Dat is de hoofdvraag van dit project. Eerst worden de lichamelijke en sociale factoren bestudeerd die het beweeggedrag van kinderen beïnvloeden. Het beweeggedrag van kinderen werd gemeten via een onderzoek onder tienduizend Noord-Brabantse basisschoolkinderen en hun ouders. Ook is nagegaan hoe ouders en kinderen hun omgeving ervaren. Buurtobservaties brengen de kenmerken van de omgeving in kaart. Vervolgens is samen met de deelnemende gemeenten en andere partijen verkend hoe de omgeving beweegvriendelijker ingericht kan worden voor kinderen.

Opbrengsten

Het project leverde in totaal zestien mogelijke beleidsmaatregelen op die zowel maatschappelijke aanvaardbaar als politiek en financieel haalbaar waren. Deze maatregelen richten zich onder andere op het bevorderen van de sociale cohesie, een beter

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

71600003

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-10-2006 – 01-01-2011

Meer over dit project

Meer informatie (PDF)