Gezond Zwanger Groningen

– Gezond Zwanger Groningen –

Probleem uit beleid en/of praktijk

In de stad Groningen sterven moeders en kinderen relatief vaak rond de geboorte. Daarom ontwikkelde een aantal organisaties een methode om een gezonde zwangerschap te bevorderen bij vrouwen in Groningse achterstandswijken. Die methode moet de sterfte rond de geboorte verminderen, en het kind een betere start geven.

Aanpak

De ontwikkelde methode bestaat uit een groepsgewijze oudertraining in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Deze bevat thema's rondom zwangerschap en bevalling, zoals een gezonde leefstijl en zwangerschapscontrole. Maar ook thema's rond het ouderschap, zoals opvoeding en financiën.
Het project sluit aan op het lokaal gezondheidsbeleid en op de ontwikkeling naar het CJG. Een subdoel van de training is het bevorderen van cohesie binnen de doelgroep. Indien succesvol willen de GGD Groningen en de gemeente Groningen de training structureel aanbieden in achterstandswijken.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204000022

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 07-03-2012 – 07-05-2013

Meer over dit project

www.ggd.groningen.nl
www.gemeentegroningen.nl