ID-swipers bij handhaving verbod alcoholverkoop onder de 16 in supermarkten

– Evaluatie van ID-swipers voor handhaving wet alcoholverkoop aan 16- jongeren in supermarkten –

Probleem uit beleid en/of praktijk

In de regio Nijmegen krijgt slechts 21% van de jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mee als ze die willen kopen in de supermarkt. Dit gegeven, in combinatie met het feit dat jongeren in de regio Nijmegen steeds jonger, vaker en meer zijn gaan drinken, leidde tot de behoefte aan een innovatief hulpmiddel bij leeftijdscontrole in de supermarkten: de ID-Swiper. Dit is een geautomatiseerd leeftijdscontrole-apparaat, bedoeld om de alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 tegen te gaan.

Aanpak

In dit onderzoek werd in vier supermarkten de effectiviteit en implementeerbaarheid van de ID-Swiper onderzocht. De ID-Swiper, waarvoor elke klant zich moet legitimeren, neemt de verantwoordelijkheid weg bij de caissière. De effectiviteit is onderzocht middels mystery guest-onderzoek. De implementeerbaarheid is met vragenlijstonderzoek en interviews onderzocht.

Opbrengsten

De ID-Swiper helpt bij voorkomen van alcoholverkoop aan minderjarigen. Het aantal geslaagde aankooppogingen door jongeren onder 16 jaar daalde naar 10%. Eigenaren en caissières zijn positief over de ID-Swiper, maar 22% van de klanten staat negatief tegenover verplichte legitimatie in supermarkten bij alcoholaankoop. Deze klanten zorgden voor weerstand, waardoor de eigenaren de implementatiestrategie hebben aangepast. De caissières hebben alleen aan jongeren die naar hun inschatting jonger dan 20 jaar waren om een legitimatiebewijs gevraagd. Zo belandde de verantwoordelijkheid van de correcte naleving van de leeftijdsgrens toch weer voor een deel bij de caissières. Een algehele legitimatieplicht bij alcoholverkoop zou dit kunnen ondervangen.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400400001

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Oktober 2011 – april 2012

Meer over dit project

www.durfnu.info