Effecten aanpassingen A50 en A73 op inwoners Beuningen

– Belevingsonderzoek naar de verbreding van de A50 en de effecten van een mogelijke snelheidsverhoging op de A73 voor de inwoners van de gemeente Beuningen –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Rijkswaterstaat verbreedt de A50. Bij gemeenten, onder meer bij het direct aan deze weg gelegen Beuningen, leven vragen rond communicatie over omgevingsinvloeden, de risico's daarvan voor de volksgezondheid en eventuele onrust onder inwoners. De vertaalslag van onderzoeksresultaten naar communicatie en beleid is niet altijd gemakkelijk. Wat zijn de gezondheidseffecten van de verbreding van de A50, met name wat betreft de luchtkwaliteit en geluidshinder? En hoe beleven de inwoners van Beuningen de aanpassingen op de A50 en A73?

Aanpak

Begin 2013 zijn de resultaten bekend uit het gezondheidseffectonderzoek en het belevingsonderzoek. Dit project draagt via een evaluatieonderzoek bij aan een vertaalslag van de onderzoeksresultaten naar communicatie en beleid. Daarbij zal de gemeente Beuningen samenwerken met een actiegroep van inwoners die zich zorgen maken over de (gezondheids)effecten van beide snelwegen.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400400005

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • Januari 2013 – juni 2013

Meer over dit project

onderzoek

Factsheet