ExIT: werkloosheid, re-integratie en gezondheid

– Effects of a multidisciplinary re-employment programme for persons with health problems on health, social participation, and paid work –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Werkloosheid is slecht voor de gezondheid. Het is daarom van groot belang dat werklozen terugkeren in het arbeidsproces. Een veelbelovende re-integratieaanpak voor werklozen met meervoudige problematiek is de ExIT-methodiek. ExIT staat voor Extra Intensieve Trajectbegeleiding en heeft als doel om langdurig werklozen met fysieke en psychische klachten en andere belemmeringen te begeleiden naar werk. De interventie is succesvol waar het gaat om arbeidsdeelname: 40 procent van de deelnemers gaat weer aan de slag, terwijl dat zonder begeleiding 13 procent is. Dit onderzoeksproject meet nu ook de effecten op gezondheid en sociale participatie. Maakt ExIT de beloften ook wat dat betreft waar?

Aanpak

Ongeveer driehonderd deelnemers zullen drie keer een vragenlijst invullen: voor de start van de begeleiding, na een jaar en na twee jaar. Daarnaast is er ook een controlegroep met mensen in andere re-integratietrajecten. Op die manier kunnen de effecten van verschillende re-integratie aanpakken met elkaar worden vergeleken. Daarnaast wordt een procesevaluatie uitgevoerd, waardoor meer inzicht wordt verkregen in de uitvoering van de ExIT-methodiek.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op de site.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204006003

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 01-09-2010 – 01-09-2014

Meer over dit project

www.cephir.nl (projectnr. 10)