Minder ziekteverzuim op het mbo

– Ziekteverzuimreductie van Amsterdamse mbo-leerlingen door de jeugdgezondheidszorg; Ontwikkeling van een protocol door middel van Intervention Mapping gebaseerd op de handreiking van AJN en NVAB –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten de school vaak zonder diploma. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leerlingen wel een diploma halen. Frequent of langdurig ziekteverzuim vergroot het risico op vroegtijdig schoolverlaten.

Aanpak

Ziekteverzuim kan worden tegengegaan door het implementeren van een voor de doelgroep specifiek protocol ziekteverzuimbegeleiding. Die begeleiding wordt verzorgd door de jeugdarts. In dit project wordt het bestaande protocol 'Snel terug naar school is veel beter!' aangepast aan de doelgroep van mbo-leerlingen. Het project richt zich op de zogenoemde BOL-leerlingen (beroepsopleidende leerweg). Het resultaat is een op deze doelgroep aangepaste handleiding. De handleiding wordt aangepast volgens de systematiek van het intervention mapping. Door gebruik te maken van deze methode worden zowel de huidige wetenschappelijke literatuur en theorieën als de behoeften van de specifieke doelgroep meegenomen bij de ontwikkeling van de aangepaste interventie.

Opbrengsten

Het project is nog niet afgerond. U vindt de (voorlopige) resultaten zo spoedig mogelijk op deze site.

 


Thema


Regio

  • Amsterdam – Amstelland
  • Gemeente: Amsterdam

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

20400800002

Status

  • Lopend

Looptijd

  • Oktober 2012 – juni 2013

Meer over dit project

www.vumc.nl