Verspreiding en impact van hepatitis C-infecties

– Academic Collaborative of the Municipal Health Service of the City of Amsterdam (GGD) and the Academic Medical Centre at the University of Amsterdam (AMC); network for infectious diseases. Project 2: Verspreiding en impact van HCV infecties –

Probleem uit beleid en/of praktijk

De epidemiologische gegevens wat betreft het voorkomen van hepatitis C-infecties zijn in Nederland beperkt tot enkele hoogrisicogroepen zoals drugsgebruikers. Gegevens over de verspreiding in andere groepen zijn nodig om de algemene bevolking beter te kunnen informeren en om mensen te bewegen zich te laten testen indien zij risico hebben gelopen.

Aanpak

In dit onderzoek is gekeken naar het vóórkomen van hepatitis C onder zwangeren, bezoekers van de soa-polikliniek, migranten uit gebieden met een relatief hoge prevalentie en personen met meerdere tatoeages en piercings.

Opbrengsten

Uit het onderzoek onder bezoekers van de soa-polikliniek bleek dat de HCV-prevalentie onder HIV-positieve mannen die seks hebben met mannen (MSM) hoger was dan verwacht. Uit determinantenanalyse kwam naar voren dat HCV onder HIV-positieve MSM hoogstwaarschijnlijk wordt overgedragen door (hoog risico) seksueel contact. Naar aanleiding van dit onderzoek biedt de soa-polikliniek van de GGD Amsterdam een HCV-antistof-test aan alle HIV-positieve cliënten aan om zo HCV-infecties zo snel mogelijk op te sporen. Verder bleek uit dit project dat met name eerstegeneratie niet-westerse migranten meer kans hebben om geïnfecteerd te zijn met HCV en dat tweedegeneratie migranten een vergelijkbare HCV-prevalentie hebben als de Nederlandse populatie.

 


Thema


Regio

  • Amsterdam – Amstelland
  • Gemeente: Amsterdam

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

7115000103

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-09-2006 – 15-03-2011

Meer over dit project

www.sarfati.nl (promotie Anouk Urbanus)