Draagt ‘Lifestyle Triple P’ bij aan het voorkomen van verdere gewichtstoename bij jonge kinderen met overgewicht (4-8 jaar)?

– Development, implementation and evaluation of an environmental intervention to prevent excessive weight gain in 4-8 years old overweight children –

Probleem uit beleid en/of praktijk 

Internationale studies laten een grote toename in het aantal kinderen met overgewicht en obesitas zien. Kinderen met overgewicht hebben een verhoogd risico om onze toekomstige generatie van zwaarlijvige, chronisch zieke volwassenen te worden. Opvoeding blijkt een belangrijke factor in het verklaren van overgewicht bij kinderen. Kinderen die op een autoritatieve manier worden opgevoed (zowel strikt als betrokken) zijn het gezondst: ze eten gezonder, zijn actiever en hebben een lager gewicht. 

Aanpak

Het doel van het project is het ontwikkelen, implementeren en evalueren van een interventie om overmatige gewichtstoename in 4 - 8 jarige kinderen met overgewicht te voorkomen. Hierbij is gebruik gemaakt van het in Australië ontwikkelde opvoedingsprogramma, genaamd Lifestyle Triple P. Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma. De interventie van 12 weken bestaat uit 10 wekelijkse groepssessies en vier telefonische sessies met als onderwerpen: positief opvoeden, gezonde voeding en beweging.  (Uitgevoerd in groepen van 8 ouderparen ).

Opbrengsten

In de effectstudie, een gerandomiseerde studie, zijn 86 gezinnen geïncludeerd. Na baseline metingen zijn 44 gezinnen verdeeld over 6 interventiegroepen en 42 gezinnen zijn terecht gekomen in de controle groep. Er waren geen effecten van de interventie zichtbaar op gewicht, middelomtrek en huidplooidikte van de kinderen (de primaire uitkomstmaten). Wel vonden we dat kinderen in de interventiegroep een jaar na het begin van de interventie, over het algemeen, een gezondere leefstijl hadden dan kinderen in de controlegroep, met name ten aanzien van de consumptie van gezoete dranken, buitenspelen en de tijd die werd gespendeerd aan stilzitten. Bovendien hadden hun ouders enkele verbeterde opvoedpraktijken en -stijlen vergeleken met de controlegroep.