Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

6 resultaten gevonden


Project: Effectevaluatie Alcoholmatigingsproject

Het doel van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd’ is alcoholmatiging onder jongeren van 10 tot 19 jaar te bevorderen.


Project: Gezond ouder worden in Apeldoorn en Epe

Dit project wil de eenzaamheid onder ouderen verminderen en de sociale participatie van ouderen vergroten. Een tweede doel is om te komen tot een duurzaam netwerk van lokale organisaties.


Project: SLIM: kosteneffectiviteit van een diabetes-interventie

SLIMMER is een gecombineerde leefstijlinterventie, gebaseerd op de bewezen effectieve SLIM-interventie. In een onderzoekssetting is aangetoond dat SLIM het risico op diabetes met 50% verlaagt. Maar SLIM sluit nog onvoldoende aan bij de alledaagse praktijk.


Project: Vertaling van de SLIM-diabetesinterventie naar de praktijk

SLIM is een veelbelovend voedings- en beweegprogramma, waarmee het risico op diabetes met 50% wordt verlaagd. In dit project is SLIM geschikt gemaakt voor de Nederlandse praktijk.


Project: Evaluatie Halt! U valt!

Om inzicht te geven in het resultaat van Halt! U valt is een proces-en effectevaluatie uitgevoerd. Evaluatie van Halt! U Valt is een wetenschappelijke en praktische uitdaging omdat het een complexe interventie is. De interventie bestaat uit diverse onderdelen die zich richten op verschillende doelgroepen en verschillende uitkomsten. Bovendien zijn de onderdelen zijn niet altijd en overal hetzelfde en kunnen deze tussentijds worden aangepast.


Project: Evaluatie van het Smaaklessen groentemenu

Wat is de effectiviteit van Smaaklessen in combinatie met aanvullende activiteiten op (gedragsdeterminanten ten aanzien van) de groenteconsumptie van kinderen in groep 6-7 van de basisschool.