Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

3 resultaten gevonden


Project: Community-projecten verankeren

Voor een effectieve gezondheidsbevordering is het belangrijk dat de gemeentelijke autoriteiten op de hoogte zijn van lokale gezondheidsbehoeften, en dat zij vervolgens de passende gezondheidsbevorderende activiteiten kunnen (laten) opzetten.


Project: Zichtbare Schakel. De wijkverpleegkundige als schakel voor een gezonde buurt

Mensen in een kwetsbare positie ondervinden op verschillende terreinen ernstige problemen en ontvangen vaak niet de juiste zorg of begeleiding. Kwetsbaarheid wordt vaak niet tijdig gesignaleerd en bij complexe zorgvraag en multimorbiditeit of meervoudige kwetsbaarheid is er vaak sprake van verkokering van de zorg. In de Heerlense wijk MSP wordt dit ook geconstateerd door de zorgverleners.


Project: Nationaal Programma Ouderenzorg: Ondersteuning voor meer kwaliteit van leven van ouderen

In Limburg is er meer dan elders in Nederland sprake van een sterke groei van het aantal ouderen terwijl de capaciteit van het zorgsysteem, zowel in termen van beschikbare menskracht als in termen van beschikbare voorzieningen en financiering niet navenant mee groeit. Als de organisatie van zorg en het zorgaanbod ongewijzigd blijven, ontstaan grote problemen in de ouderenzorg. Er bestaat consensus dat we naar nieuwe zorgvormen moeten zoeken waarin de ouderen meer zeggenschap krijgen over hun leven.