Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

20 resultaten gevonden


Project: De ontwikkelmogelijkheden van integraal gezondheidsbeleid in Zuid-Limburg

In de regio Zuid-Limburg hebben gemeenten via hun regionale prioriteitennota (2007-2011) aangegeven het belangrijk te vinden dat het gezondheidsprobleem overgewicht integraal wordt opgepakt.


Project: Overgewicht bij 0- tot 5-jarigen voorspellen

De Nederlandse kinderen worden langer en dikker, zo blijkt uit de vergelijking van data uit de periode 1964-1966 en uit 1996-1977.


Project: Het kind 360 graden visualiseren

Binnenkort worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een manier om daar vorm aan te geven, is het versterken van de eigen kracht van ouders (en jongeren). Dat kan door ouders inzicht te geven in de factoren die op hun kind inwerken.


Project: Versterken lokaal integraal gezondheidsbeleid

Hoe staat het met de intersectorale samenwerking rond het stimuleren van gezond gedrag om obesitas bij kinderen te voorkomen? Dat is de hoofdvraag uit dit onderzoek.


Project: Meer zicht op eenzaamheid!

Eenzaamheid hangt samen met de leeftijd. Daarom is het waarschijnlijk dat, met de vergrijzing, het aantal eenzame mensen de komende jaren zal toenemen. Eenzaamheid heeft een negatief effect op de gezondheid. Zij er handvatten voor de Limburgse gemeenten en GGD’en om interventies te ontwerpen om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan?


Project: CJG en Zorgadviesteams: meerwaarde en aanknopingspunten voor samenwerking

De gemeenten Schinnen, Stein en Beek wilden de mogelijke barrières en bevorderende omstandigheden opsporen voor de samenwerking van Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met Zorgadviesteams (ZAT’s).


Project: Procesevaluatie In Balans: valpreventie in de gemeente Kerkrade

De interventie ‘In Balans’, onderdeel van het project Valpreventie ’Kerkrade in Balans’, verloopt niet volgens het oorspronkelijke plan. Onvoldoende mensen stromen door naar de interventie.


Project: Valpreventie bij ouderen. Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeente Brunssum

Het is onbekend of de praktijkresultaten van de interventie ‘In Balans’ vergelijkbaar zijn met de resultaten uit klinische studies.


Project: Valpreventie bij ouderen : Procesevaluatie naar werving, selectie en het verloop van de cursus “In Balans” in de gemeente Kerkrade

Interventies willen vaak het individuele gedrag en de leefstijl beïnvloeden. Maar ook omgevingsfactoren zijn belangrijk voor de gezondheid. Deze studie kijkt naar de lichamelijke en geestelijke gezondheid zoals mensen die zelf rapporteren, in relatie tot de omgeving waarin zij wonen. De karakterisering van de sociale en fysieke omgeving is gebaseerd op de postcode.


Project: Verspreiding van Q-koorts: een casestudie

Begin 2009 rapporteerde een geitenboerderij in het zuiden van Nederland een aan Q-koorts gerelateerde abortusgolf (bij geiten). Vervolgens kreeg ook een aantal mensen uit de omgeving Q-koorts. Dit gebeurde in een regio die voor 2009 nog Q-koortsvrij was.


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >