Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

4 resultaten gevonden


Project: Sociaal medisch (leefstijl)advies aan uitkeringsgerechtigden

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leiden verwijst een deel van de cliënten met een (aanvraag voor een) WWB-uitkering door naar GGD Hollands Midden. Die screent hen op leefstijl en gezondheidsrisico’s, waarna een doorverwijzing naar interventies plaatsvindt. De verwachting is dat de gezondheidsverbetering door de interventies de re-integratie en arbeidsparticipatie van deze groep verbetert. Parallel aan het interventietraject worden de deelnemers verwezen naar het door de gemeente opgerichte Participatiecentrum, om daar een programma gericht op re-integratie te doorlopen. De gemeente Vroeg zich af of de aanpak werkt.


Project: Signaleren in de JGZ

Het is in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikelijk dat ouders en/of het kind voorafgaand aan de contactmomenten zelf een signaleringslijst invullen. Zo hoopt de JGZ een beter beeld te krijgen van eventuele risicofactoren in de ontwikkeling van het kind. Elke JGZ-organisatie gebruikt echter eigen vragenlijsten, die ook nog eens gericht zijn op verschillende gezondheidsproblemen. Bovendien zijn niet alle lijsten goed gevalideerd.


Project: Adolescenten & Alcohol

Hoe kan de gemeente meer inzicht krijgen in de achtergronden van alcoholgebruik onder Teylingse jongeren? En welke beleidsmaatregelen zou de gemeente kunnen nemen?


Project: Gezondheid in de gemeentelijke besluitvorming in Leiden en Den Haag