Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

33 resultaten gevonden


Project: Evaluatie pilot Noorderkwartier

De gemeente Leiden heeft vanuit de Wmo de verantwoordelijkheid voor een kleine 1.500 mensen met een geldige indicatie voor extramurale Awbz-zorg met begeleiding .Bij de overgang van Awbz naar Wmo moet een feitelijke bezuiniging van circa 25% worden gerealiseerd . Daartoe is ruim voor de overgang van Awbz naar Wmo een pilot-project gestart dat een eerste antwoord moest geven op de vraag hoe in de wijk met minder middelen efficiënt zorg kan worden geboden aan deze mensen, met behoud van de kwaliteit van zorg en tevredenheid van de cliënt


Project: ICARES: automatische signalering van infectieziekten

De GGD organiseert de bestrijding van infectieziekten. Om problemen tijdig te onderkennen bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD. Maar dit systeem functioneert in de praktijk niet vlekkeloos. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van het werken met diagnosecodes.


Project: Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag

Gezinnen met meerdere problemen zijn vaak moeilijk te bereiken en te ondersteunen. Mogelijk maakt een netwerk van ondersteunende vertrouwenspersonen in de wijk dat beter mogelijk. Het doel van dit project is om inzicht te krijgen in de behoeften aan, en de mogelijkheden voor een netwerk van getrainde en ondersteunende vertrouwenspersonen in het stadsdeel Laak (Den Haag) en de inbedding van dit netwerk in de CJG-structuur in Laak.


Project: Sociaal medisch (leefstijl)advies aan uitkeringsgerechtigden

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leiden verwijst een deel van de cliënten met een (aanvraag voor een) WWB-uitkering door naar GGD Hollands Midden. Die screent hen op leefstijl en gezondheidsrisico’s, waarna een doorverwijzing naar interventies plaatsvindt. De verwachting is dat de gezondheidsverbetering door de interventies de re-integratie en arbeidsparticipatie van deze groep verbetert. Parallel aan het interventietraject worden de deelnemers verwezen naar het door de gemeente opgerichte Participatiecentrum, om daar een programma gericht op re-integratie te doorlopen. De gemeente Vroeg zich af of de aanpak werkt.


Project: De invloed van een antroposofische levensvisie op het vaccineren in de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer

De vaccinatiegraad van kleuters en schoolkinderen in Den Haag ligt net onder de norm van 90%, zowel wat betreft de D(K)TP als de BMR. In de gemeenten Delft en Zoetermeer ligt de vaccinatiegraad daarboven. Een mogelijke verklaring van dit verschil is dat in Den Haag een relatief groot aantal ouders woont met een antroposofische visie op vaccineren. Ouders met een antroposofische visie op vaccineren laten hun kinderen later of niet vaccineren.


Project: AED Alert in Hollands Midden

Een Automatische Externe Defibrillator (AED) wordt ingezet voor het reanimeren van een persoon met een hartstilstand met een elektrische schok. De huidige AED-alarmeringssystemen werken allemaal met sms-berichten. Wat zijn de kosten en baten van AED-alarmeringssystemen? Met welke gegevens kunnen gemeenten gefundeerd besluiten om een dergelijk systeem al dan niet te implementeren?


Project: Lyme als beroepsziekte

Lyme komt relatief vaak voor bij groenwerkers en andere personen die in de natuur werken. In die zin is het een beroepsziekte die door preventieve maatregelen kan worden voorkomen.


Project: Relatieondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen

Bij de in totaal 35.000 jaarlijkse scheidingen in Nederland zijn zo’n 70.000 kinderen betrokken. Voor zowel de ouders en kinderen kan een scheiding leiden tot tijdelijke ontwrichting van hun dagelijkse leven en tot escalaties, soms met geweld. De landelijke handreiking ‘Scheiding en de zorg voor de kinderen’ beschrijft hoe een gemeente een goed ondersteuningsaanbod rondom scheiden kan bieden, en welke rol het Centrum voor Jeugd en Gezin daarin heeft. Hoe kunnen gemeenten en instellingen goed vorm geven aan deze beleidslijn die de landelijke overheid heeft ingezet?


Project: Evaluatie werkwijze CJG-gezinsbegeleiding binnen Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg

Binnen de Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg wordt geprobeerd de schotten tussen samenwerkende organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin te slechten. Dit gebeurt door in de hulpverlening aan gezinnen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen te werken vanuit één integraal team.


Project: Adolescenten & Alcohol

Hoe kan de gemeente meer inzicht krijgen in de achtergronden van alcoholgebruik onder Teylingse jongeren? En welke beleidsmaatregelen zou de gemeente kunnen nemen?


< Vorige pagina

1 2 3 4

Volgende pagina >