Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

2 resultaten gevonden


Project: Ontwikkeling landelijke Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het helpen van kwetsbare groepen als gehandicapten of mensen met psychische problemen. Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten betrouwbare en vergelijkbare gegevens over deze kwetsbare groepen nodig.


Project: Signaleren in de JGZ

Het is in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikelijk dat ouders en/of het kind voorafgaand aan de contactmomenten zelf een signaleringslijst invullen. Zo hoopt de JGZ een beter beeld te krijgen van eventuele risicofactoren in de ontwikkeling van het kind. Elke JGZ-organisatie gebruikt echter eigen vragenlijsten, die ook nog eens gericht zijn op verschillende gezondheidsproblemen. Bovendien zijn niet alle lijsten goed gevalideerd.