Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

17 resultaten gevonden


Project: Draagkracht voor regionale VTV’s

Gemeenten kunnen veel meer doen met de epidemiologische gegevens van GGD’en. Dat idee lag aan de basis van de ontwikkeling van regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV’s).


Project: Naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol?


Project: Intersectorale aanpak bewegingsarmoede bij kinderen

Steeds meer kinderen in Nederland zijn te zwaar, onder andere door een gebrek aan beweging. Om kinderen meer te laten bewegen, is een omgeving nodig die ‘beweegvriendelijk’ is. Met andere woorden: een omgeving die bewegen stimuleert.


Project: Grip op determinanten voor maatschappelijk onrust bij incidenten

In Noord-Brabant vinden regelmatig incidenten plaats waarbij de inzet van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en psychosociale hulpverlening is vereist. Professionals die werken in de crisisbeheersing hebben behoefte aan meer inzicht in de factoren die bepalen of er dan maatschappelijke onrust ontstaat.


Project: GHB-gebruik onder jongeren

Rucphen is een Brabantse gemeente in het grensgebied met België. In Rucphen wordt relatief veel GHB gebruikt, met veel overlast tot gevolg. De gemeente wil het GHB-gebruik en de overlast aanpakken.


Project: Gezond inrichten Gageldonk-West

Vanuit Bergen op Zoom kwam de vraag om mee te denken over de opzet van een evaluatie van het project ‘Gezond inrichten Gageldonk-West’.


Project: Preventie van alcoholconsumptie onder de 16 tijdens het Parkfeest

Gemeente Oosterhout organiseert jaarlijks het Parkfeest, een groot evenement. De gemeente heeft voor dergelijke grootschalige evenementen een ‘alcohol gerelateerd evenementenbeleid’. Er was vanuit de organisatie van het Parkfeest en de gemeente behoefte aan een evaluatie van de maatregelen die worden getroffen om tijdens het Parkfeest alcoholconsumptie door jongeren onder de 16 jaar te voorkomen.


Project: Implementeren van effectieve interventies uit Samen Starten in Breda

Samen Starten bestaat uit een aantal interventies, gericht op versterking van de lokale samenwerking om de gezondheid en het welzijn van jonge kinderen te bevorderen.


Project: Ontwikkeling landelijke Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het helpen van kwetsbare groepen als gehandicapten of mensen met psychische problemen. Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten betrouwbare en vergelijkbare gegevens over deze kwetsbare groepen nodig.


Project: Bevorderen van fysieke gezondheid van cliënten maatschappelijke opvang

De fysieke gezondheid van cliënten van de maatschappelijke opvang in Tilburg is relatief slecht. Cliënten vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke hulp ze nodig hebben. Ook toegang vinden tot de juiste zorg is lastig voor hen. Professionals in de maatschappelijke opvang richten zich vaak op psychische en sociale problemen, en minder op de lichamelijke gezondheid van hun cliënten.


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >