Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+

3 resultaten gevonden


Project: ‘Kijk uit op de Westerschelde’

Op de Westerschelde vinden veel scheepsbewegingen plaats, met name richting het industriële havengebied van Antwerpen. Daarnaast bevinden zich op de oevers van de Westerschelde grootschalige installaties met een groot potentieel risico, onder meer chemische industrie en kerncentrales. Bij een grootschalig incident zal het enige tijd duren voordat de hulpverlening op volle kracht is. Tot dat moment zijn omwonenden op zichzelf aangewezen. Wat moeten bewoners doen in die eerste periode? Welke gedragsopties hebben ze en hoe worden die beïnvloed? Hoe kan het lokale bestuur burgers goed voorbereiden?


Project: Het meten van sociale uitsluiting in de G4 door middel van gezondheidsenquêtes.

Sociale uitsluiting is een van de kernthema’s van de academische werkplaats G4-USER. Binnen de academische werkplaats G4-User is in samenwerking met het SCP een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van sociale uitsluiting door GGD’en. Deze vragenlijst sluit aan bij de standaardvraagstellingen die gebruikt worden in GGD gezondheidsenquêtes


Project: Afhandeling van vocht- en schimmel problematiek: huisbezoek of telefonisch advies?

Vocht- en schimmelmeldingen beslaan rond de 10% van alle meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de GGD’en in Nederland. Per GGD wisselt het hoe de meldingen afgehandeld worden.