Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

5 resultaten gevonden


Project: Landelijke registratie gezondheidsklachten Eikenprocessierups bij huisartspraktijken

Dit drie jaar durende onderzoek moet inzicht geven in de incidentie en trends van klachten na contact met de eikenprocessierups, die bij de huisarts zijn gemeld. Gemeenten kunnen de resultaten gebruiken bij hun keuzes rond de beheersing en bestrijding van de eikenprocessierups. De eerste resultaten van de registratie van 2012 zijn begin 2013 beschikbaar.


Project: CIAO : Niet praten, maar doen

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Programmeringsstudie Overgewicht hebben nationale en lokale overheden erkend dat de obesitasepidemie alleen maar onder controle kan worden gebracht door een uitgebreide integrale aanpak waarbij verschillende strategieën en interventies worden ingezet. Het Franse EPODE programma is een voorbeeld van een dergelijke aanpak.


Project: Het meten van sociale uitsluiting in de G4 door middel van gezondheidsenquêtes.

Sociale uitsluiting is een van de kernthema’s van de academische werkplaats G4-USER. Binnen de academische werkplaats G4-User is in samenwerking met het SCP een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van sociale uitsluiting door GGD’en. Deze vragenlijst sluit aan bij de standaardvraagstellingen die gebruikt worden in GGD gezondheidsenquêtes


Project: FRESH : Onderzoek naar de effecten van verbeterde ventilatie op het functioneren van de luchtwegen en leerprestaties van kinderen in het basisonderwijs.


Project: Ontwikkeling instrument voor beoordeling gebruikswaarde groene/speelplekken