Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

11 resultaten gevonden


Project: Rook inademen gevaarlijker dan gedacht

In 2000 was er een grote brand in een opslag van chemisch afval in Drachten. Destijds werd nog algemeen aangenomen dat het inademen van rook in de buitenlucht alleen kortstondige effecten heeft. Het was belangrijk om te weten of die aanname correct was.


Project: TRAPAM: verkeersgerelateerde luchtverontreiniging en gezondheid in Noord-Holland, Flevoland en het Rijnmond gebied.

Welke zijn de effectiviteit en de gevolgen voor de gezondheid van verschillende maatregelen om luchtverontreiniging te voorkomen?


Project: Luchtverontreiniging en gezondheid in de stad Utrecht

Het Utrechtse luchtkwaliteitsmeetnet meet op vijftig plaatsen de luchtverontreiniging in de stad Utrecht. Onlangs zijn de resultaten over 2011 bekend geworden. Wat is de betekenis van deze meetresultaten voor de gezondheid van de Utrechtse bevolking?


Project: Roet en ultrafijnstof door binnenscheepvaart en dieseltreinen

Roet en ultrafijnstof zijn belangrijke componenten van luchtverontreiniging. De uitstoot van roet en ultrafijnstof door het wegverkeer is de laatste jaren in kaart gebracht, maar de uitstoot van andere lokale bronnen nog niet.


Project: Gemeentelijke beoordeling van hinder door laagfrequent geluid

Gasboringen, treinen of de stadsverwarming kunnen ‘laagfrequent geluid’ veroorzaken. Voor de meeste mensen niet te horen, maar voor sommigen een bron van grote irritatie, tot aan slapeloosheid toe. De gemeente Leeuwarden wilde graag weten hoe groot het probleem is.


Project: Ruimtelijk onderzoek voor betere advisering op het gebied van milieu en gezondheid

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaaleconomische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam willen de gezondheid van hun bewoners bevorderen door na te gaan of de nabije leefomgeving verbeterd kan worden.


Project: Stedenbouw, binnenklimaat en gezondheid

De temperatuur in steden is vaak hoger dan in het omliggende landelijk gebied. Dat effect wordt hitte-eiland genoemd. Het ontstaat onder meer door absorptie van zonlicht in de stad. Ook binnen een stad kunnen bepaalde locaties zogenaamde hitte-eilanden vormen. De temperatuur in huizen loopt dan op. Hitteblootstelling kan een bedreiging zijn voor de volksgezondheid. Dat geldt vooral voor ouderen, mensen met chronische aandoeningen en bij bepaald medicijngebruik.


Project: Onderzoek naar de relatie tussen kortstondige blootstelling aan fijn stof en gezondheidseffecten (vuurwerk)


Project: Luchtkwaliteit nabij dieselaggregaten

GGD’en krijgen regelmatig vragen van bewoners die bezorgd zijn over de uitstoot van dieselaggregaten


Project: Het meten van fijnstof als hulpmiddel bij het beoordelen van klachten over houtrook

Het is wettelijk verboden om hinderlijke of schadelijke rook, roet, walm of stof te verspreiden. Gemeenten zijn gehouden om dit handhaven. Gemeenten en GGD’s hebben moeite met het beoordelen van dergelijke klachten


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >