Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Onderwijs en onderzoek+

3 resultaten gevonden


Project: Grip op determinanten voor maatschappelijk onrust bij incidenten

In Noord-Brabant vinden regelmatig incidenten plaats waarbij de inzet van infectieziektebestrijding, medische milieukunde en psychosociale hulpverlening is vereist. Professionals die werken in de crisisbeheersing hebben behoefte aan meer inzicht in de factoren die bepalen of er dan maatschappelijke onrust ontstaat.


Project: Onderzoek naar Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer (KT) beleid-onderzoek-praktijk

In Nederland is door diverse onderzoeksgroepen veel kennis aanwezig over onderzoek op het gebied van Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer beleid-onderzoek-praktijk (KT). Voorbeelden zijn de onderzoeken rond programma’s als Gezonde Slagkracht en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Veel van deze kennis is (nog) gefragmenteerd aanwezig, waardoor krachtige stappen vooruit worden belemmerd.


Project: Aanpak woningvervuiling en de effectiviteit in de G4

De aanpak van woningvervuiling en het voorkomen van recidieven verschilt per stad. Evidence-based richtlijnen ontbreken. In dit pilot onderzoek getrokken door GGD Rotterdam en de Erasmus Universiteit en ondersteund vanuit het Klein maar Fijn budget van G4-USER wordt de eerste stap gezet voor een vergelijkend onderzoek tussen de vier grote steden naar verschillen in aanpak van woningvervuiling en de effectiviteit ervan.