Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

8 resultaten gevonden


Project: VoorZorg: kindermishandeling voorkomen

Verbetering van de gezondheid en de ontwikkelingskansen van moeders en hun jonge kinderen kan uiteindelijk kindermishandeling voorkomen.


Project: Mankracht: maatschappelijke uitval van alleenstaande mannen met een uitkering

Alleenstaande mannen met een uitkering lopen een relatief groot risico op maatschappelijke uitval. Verschillende partijen maken zich zorgen over deze doelgroep, waaronder de sociale dienst, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de GGZ.


Project: Minder ziekteverzuim op het mbo

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten de school vaak zonder diploma. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leerlingen wel een diploma halen. Frequent of langdurig ziekteverzuim vergroot het risico op vroegtijdig schoolverlaten.


Project: VRIENDEN voor het Leven: preventie van angst en depressie bij basisschoolkinderen

Angst en depressie komen vaak voor bij kinderen, en hebben een negatief effect op hun huidige en toekomstige functioneren. VRIENDEN voor het Leven is een preventieprogramma tegen angst en depressie. Het is bestemd voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs met lichte angst- of somberheidklachten. In het buitenland is VRIENDEN voor het Leven uitgebreid onderzocht als preventieprogramma, maar in Nederland nog niet.


Project: VoorZorg: interventie voor zwangeren uit specifieke doelgroepen

Sommige zwangeren verenigen zoveel risicofactoren in zich, dat de kans verhoogd is dat hun kind later mishandeld wordt. VoorZorg is een interventie voor hoogrisico-zwangeren tot 25 jaar, bedoeld om kindermishandeling te voorkomen. Dit project wil VoorZorg aanpassen aan de regio waar de deelneemsters wonen, te weten stad of platteland, en aan hun culturele achtergrond. Hoe kan worden bevorderd dat meer zwangeren van Turkse en Marokkaanse achtergrond gaan deelnemen aan VoorZorg?


Project: Etnische verschillen bij psychische zorg

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit derde project van het netwerk had tot doel om mogelijke etnische verschillen in kaart te brengen in de behoefte aan zorg voor psychische klachten en met betrekking tot het bereik en de kwaliteit van de zorg bij psychische klachten.


Project: Gezondheidsbevordering differentiëren

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit tweede project van het netwerk bekijkt of het nodig lijkt om gezondheidsbevordering af te stemmen op verschillende etnische subpopulaties. En zou ja, hoe dat het beste kan gebeuren.


Project: Maatschappelijke onrust bij branden

Slechte overheidscommunicatie tijdens crisissituaties kan leiden tot een te hoge schatting van de risico's door burgers, en daarmee tot onnodig grote onrust. Dat brengt extra kosten met zich mee, en verkleint het vertrouwen in de autoriteiten. Daarom is het belangrijk om tijdens een crisis, zoals een brand met grote hoeveelheden ‘chemische stoffen’, op de juiste manier met burgers te communiceren.