Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

6 resultaten gevonden


Project: Minder ziekteverzuim op het mbo

Leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten de school vaak zonder diploma. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk leerlingen wel een diploma halen. Frequent of langdurig ziekteverzuim vergroot het risico op vroegtijdig schoolverlaten.


Project: Sociaal uitgesloten burgers aan het woord

Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de ervaringen en perspectieven van sociaal uitgesloten burgers en het formuleren van passende beleidsopties.


Project: Evaluatie van de sociale kaart plus voor Stoppen met Roken-interventies

Dit onderzoek had tot doel om na te gaan of de beschikbaarheid van een sociale kaart SMR- ondersteuning leidt tot meer deelname aan SMR-ondersteuning. De sociale kaart bestaat naast een overzicht van het aanbod aan interventies, uit een zorgpad en informatie voor verwijzers over vergoedingssystematiek.


Project: Luchtverontreiniging in perspectief


Project: Ontwikkeling instrument voor beoordeling gebruikswaarde groene/speelplekken


Project: ROAM; Rotterdam - Amsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaaleconomische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving.