Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

5 resultaten gevonden


Project: Sociaaleconomische leefstijlfactoren (voeding en bewegen) bij kinderen (5-6 jaar)

Overgewicht en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen vormen een steeds groter probleem bij jonge kinderen. Een belangrijke oorzaak is de toename van ongezonde leefstijlgewoonten zoals te weinig bewegen, te veel televisie kijken en computeren, en te veel snoepen. Het is bekend dat kinderen van lage sociaaleconomische afkomst en kinderen van etnische minderheden meer risico lopen op overgewicht. Hebben deze kinderen ook ongezondere leefstijlgewoonten?


Project: CIAO : Niet praten, maar doen

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Programmeringsstudie Overgewicht hebben nationale en lokale overheden erkend dat de obesitasepidemie alleen maar onder controle kan worden gebracht door een uitgebreide integrale aanpak waarbij verschillende strategieën en interventies worden ingezet. Het Franse EPODE programma is een voorbeeld van een dergelijke aanpak.


Project: De invloed van sociale marketing strategieën op het bereik en effect van buurtgerichte interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen in achterstand wijken

Net als elders in de wereld komt overgewicht en obesitas bij de jeugd in Nederland de laatste jaren steeds meer voor. Om dit probleem aan te pakken, richt men zich momenteel op de ontwikkeling van actieprogramma’s, waarbij de focus ligt op een geïntegreerde buurtaanpak met behulp van zogeheten ‘sociale marketing strategieën’.


Project: Ontwikkeling instrument voor beoordeling gebruikswaarde groene/speelplekken


Project: ROAM; Rotterdam - Amsterdam: Ruimtelijk Onderzoek voor betere Advisering op het gebied van Milieu en gezondheid

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaaleconomische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving.