Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

19 resultaten gevonden


Project: Bevorderen van fysieke gezondheid van cliënten maatschappelijke opvang

De fysieke gezondheid van cliënten van de maatschappelijke opvang in Tilburg is relatief slecht. Cliënten vinden het vaak moeilijk om te bepalen welke hulp ze nodig hebben. Ook toegang vinden tot de juiste zorg is lastig voor hen. Professionals in de maatschappelijke opvang richten zich vaak op psychische en sociale problemen, en minder op de lichamelijke gezondheid van hun cliënten.


Project: De ZelfRedzaamheid-Matrix: inzicht krijgen in effectieve interventies

In de vier grote steden wonen en verblijven tienduizenden maatschappelijk kwetsbare mensen, onder wie veel dak- en thuislozen. Zij hebben vaak verschillende urgente problemen tegelijkertijd. Het is niet altijd duidelijk hoe zij het beste geholpen kunnen worden om maatschappelijk weer aan te sluiten. Ook is nog maar weinig bekend over wie op welk moment afglijdt naar zo’n kwetsbaar bestaan.


Project: Onderzoek winterkoudeopvang 2010-2011 en 2011-2012

Het is niet duidelijk hoe de groep daklozen precies is opgebouwd, mede omdat er veel dynamiek is in deze groep. Het daklozenbeleid, dat mensen op straat aan een dak, inkomen en zorg helpt, betreft alleen de regiogebonden daklozen. Maar elke stad kent daklozen van elders. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de opbouw van de groep daklozen in de vier grote gemeenten, en om de ontwikkelingen in die gemeenten te vergelijken.


Project: Risicofactoren en voorspellers van huisuitzetting

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld, en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag in dit onderzoeksproject.


Project: Mankracht: maatschappelijke uitval van alleenstaande mannen met een uitkering

Alleenstaande mannen met een uitkering lopen een relatief groot risico op maatschappelijke uitval. Verschillende partijen maken zich zorgen over deze doelgroep, waaronder de sociale dienst, het maatschappelijk werk, de verslavingszorg en de GGZ.


Project: Etnische verschillen bij psychische zorg

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit derde project van het netwerk had tot doel om mogelijke etnische verschillen in kaart te brengen in de behoefte aan zorg voor psychische klachten en met betrekking tot het bereik en de kwaliteit van de zorg bij psychische klachten.


Project: Gezondheidsbevordering differentiëren

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit tweede project van het netwerk bekijkt of het nodig lijkt om gezondheidsbevordering af te stemmen op verschillende etnische subpopulaties. En zou ja, hoe dat het beste kan gebeuren.


Project: Het werk van de OGGZ toetsen

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit eerste project van het netwerk betreft de ontwikkeling van betrouwbare en valide prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in kaart te kunnen brengen.


Project: Sociaal uitgesloten burgers aan het woord

Doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de ervaringen en perspectieven van sociaal uitgesloten burgers en het formuleren van passende beleidsopties.


Project: Afgewezen bij de centrale toegang MO en dan?

Afgewezen bij de centrale toegang MO en dan? Vervolgtraject van de niet-OGGZgroep


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >