Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

61 resultaten gevonden


Project: Effectevaluatie Alcoholmatigingsproject

Het doel van het project ‘Alcoholmatiging Jeugd’ is alcoholmatiging onder jongeren van 10 tot 19 jaar te bevorderen.


Project: De ontwikkelmogelijkheden van integraal gezondheidsbeleid in Zuid-Limburg

In de regio Zuid-Limburg hebben gemeenten via hun regionale prioriteitennota (2007-2011) aangegeven het belangrijk te vinden dat het gezondheidsprobleem overgewicht integraal wordt opgepakt.


Project: Integrale aanpak genotmiddelenmisbruik op het vso

Het gebruik van alcohol en (hard)drugs door cluster 4-leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs (vso) is zorgwekkend hoog. Dat kan de gezondheid schaden, en gaat gepaard met overlast en criminaliteit. Voor het vso is er geen bewezen effectief genotmiddelenpreventieprogramma beschikbaar.


Project: Gezond Zwanger Groningen

In de stad Groningen sterven moeders en kinderen relatief vaak rond de geboorte. Daarom ontwikkelde een aantal organisaties een methode om een gezonde zwangerschap te bevorderen bij vrouwen in Groningse achterstandswijken.


Project: Gezond inrichten Gageldonk-West

Vanuit Bergen op Zoom kwam de vraag om mee te denken over de opzet van een evaluatie van het project ‘Gezond inrichten Gageldonk-West’.


Project: Implementeren van effectieve interventies uit Samen Starten in Breda

Samen Starten bestaat uit een aantal interventies, gericht op versterking van de lokale samenwerking om de gezondheid en het welzijn van jonge kinderen te bevorderen.


Project: Zorgvraag in de Wmo

Hebben burgers sinds de invoering van de Wmo te veel, of onterecht voorzieningen gekregen? Deze vraag stelde de gemeente Waalre aan de kennismakelaar van de academische werkplaats.


Project: Sociaal medisch (leefstijl)advies aan uitkeringsgerechtigden

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leiden verwijst een deel van de cliënten met een (aanvraag voor een) WWB-uitkering door naar GGD Hollands Midden. Die screent hen op leefstijl en gezondheidsrisico’s, waarna een doorverwijzing naar interventies plaatsvindt. De verwachting is dat de gezondheidsverbetering door de interventies de re-integratie en arbeidsparticipatie van deze groep verbetert. Parallel aan het interventietraject worden de deelnemers verwezen naar het door de gemeente opgerichte Participatiecentrum, om daar een programma gericht op re-integratie te doorlopen. De gemeente Vroeg zich af of de aanpak werkt.


Project: ID-swipers bij handhaving verbod alcoholverkoop onder de 16 in supermarkten

In de regio Nijmegen krijgt slechts 21% van de jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mee als ze die willen kopen in de supermarkt. Dit gegeven, in combinatie met het feit dat jongeren in de regio Nijmegen steeds jonger, vaker en meer zijn gaan drinken, leidde tot de behoefte aan een innovatief hulpmiddel bij leeftijdscontrole in de supermarkten: de ID-Swiper. Dit is een geautomatiseerd leeftijdscontrole-apparaat, bedoeld om de alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 tegen te gaan.


Project: Evaluatie van Nijmeegs gezondheidsbeleid

Ter voorbereiding op een volgende beleidsperiode wilde de gemeente Nijmegen het gezondheidsbeleid 2009-2012 evalueren.


< Vorige pagina

1 2 3 4 5 6 7

Volgende pagina >