Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

17 resultaten gevonden


Project: Draagkracht voor regionale VTV’s

Gemeenten kunnen veel meer doen met de epidemiologische gegevens van GGD’en. Dat idee lag aan de basis van de ontwikkeling van regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (VTV’s).


Project: Naar evidence-based lokaal gezondheidsbeleid

Welke rol speelt wetenschappelijke kennis bij regionaal gezondheidsbeleid en wat bevordert of belemmert die rol?


Project: Wijkprofiel voor integrale zorg, preventie en welzijn in de Utrechtse wijk Noordwest

Intensievere samenwerking op wijkniveau tussen zorg, preventie en welzijn wordt steeds vaker gezien als een belangrijk middel om gezondheidsverschillen te verkleinen en zorgkosten in de hand te houden. Om deze samenwerking goed vorm te kunnen geven is kennis over wijkbewoners en hun gezondheid van groot belang.


Project: Ontwikkeling landelijke Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het helpen van kwetsbare groepen als gehandicapten of mensen met psychische problemen. Die verantwoordelijkheid is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Om de Wmo goed te kunnen uitvoeren, hebben gemeenten betrouwbare en vergelijkbare gegevens over deze kwetsbare groepen nodig.


Project: Binnenmilieu en luchtwegklachten in het LucKi geboorte cohort

Luchtwegklachten komen relatief vaak voor bij jonge kinderen. Door jonge ouders en hulpverleners (jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen en kraamzorg) meer bewust te maken van de invloed van het binnenmilieu op het ontstaan van luchtwegklachten bij jonge kinderen kan een deel van deze klachten worden voorkomen.


Project: De ontwikkeling van een instrument om integraal beleid voor achterstandsbuurten te evalueren

Ten opzichte van andere regio’s staat Zuid-Limburg er nog steeds niet rooskleurig voor. Zuid- Limburg heeft het hoogste sterftecijfer en de laagste levensverwachting van Nederland, en kent grote gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden. Bij veel lichamelijke en psychische klachten scoort Zuid-Limburg het slechtst.


Project: Sport en alcohol

Hoe kunnen gemeenten afspraken met sportclubs maken om verantwoord met alcohol om te gaan?


Project: Extrapolatie van gemeentelijke cijfers over gezondheid naar wijk en buurtniveau.

Er is behoefte bij gemeenten en GGD'en aan buurt- en wijkgegevens over gezondheid. Het verzamelen van deze gegevens met bestaande methoden, zoals enquêtes, is kostbaar. Alternatief is het schatten van wijk- en buurtgegevens door extrapolatie.


Project: Van sekssites naar de spreekkamer

Van sekssites naar de spreekkamer. Wat is het bereik van internetveldwerk voor sekswerkers?


Project: Suicide in Nederland en in de G4

Preventie van zelfdoding hoort tot de prioriteiten van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport die de ambitie heeft om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Sinds 2007 stijgt het aantal zelfdodingen in Nederland. De vraag van dit onderzoek is: Wat zijn belangrijke beïnvloedende factoren voor zelfdoding?


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >